Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 24-12-2022
20:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Woord- en communieviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Woord- en Communieviering Kerstavond m.m.v. Pastor C. Janssen pw.