Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen m.m.v. Pastor Th. van der Sman pr.