Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 03-12-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Doopviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen