Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen – voorganger Pastor C. Janssen pw.