Vieren in Coronatijd

Algemene tips voor thuis meevieren tijdens Corona Plechelmusparochie

Vieren thuis

Vieren in Coronatijd

Door het Coronavirus dat nog steeds actief is in ons land en daarbuiten, hebben we al maanden te maken met allerlei beperkende maatregelen. Dat betekent o.a. dat u  vaak niet naar de kerk kunt, of u durft vanwege het virus niet te komen. Een alternatief is de wekelijke eucharistieviering die de  KRO/RKK op zondagochtend uitzendt. Maar veel fijner is het de vieringen te kunnen volgen vanuit uw eigen vertrouwede kerk! Dat kan! De afgelopen tijd is het mogelijk geworden dat de kerken in Rossum, Saasveld, Weerselo en Oldenzaal Plechelmusbasiliek via onze website www.plechelmusparochie.nl Kerk TV hun week- en weekendvieringen live streamen, zodat u op uw laptop, tablet of computer de viering live kunt volgen. In Deurningen worden tot nu toe slechts enkele vieringen gestreamd. De link daarvoor wordt in het parochieblad vermeld. Streamen, een nieuw fenomeen. Maar het zal de komende tijd de realiteit zijn. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd. Maar er zijn manieren die helpen om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren! We geven graag een paar suggesties:

  1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.
  2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is het symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Heb je kinderen en kijken zij mee, laat een van hen dan de kaars aansteken.
  3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?
  4. Hoe gaat het met zingen, met de vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met je huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het hardop meebidden van het gebed des Heren ‘Onze Vader’.
  5. Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de voorbeden, wanneer er ruimte is om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om intenties via Facebook aan pastor Maroesjka Sleegers door te geven voor haar meditatievieringen op Facebook op maandagmiddag 14.30 uur.
  6. U kunt thuis niet fysiek ter communie. Maar u kunt wel de Geestelijke Communie ontvangen. Het is goed wanneer in de kerk de communie wordt uitgereikt, u daar in gebed bij aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvoor.

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,

   • ik geloof dat U
   • in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
   • Ik bemin U boven alles
   • en wens U in mijn hart te verwelkomen.
   • Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
   • vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
   • Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
   • Draag mij in Uw Geest,
   • en laat mij nooit van U gescheiden worden.
   • Amen.

Heer Jezus,

   • ik dank U voor uw Woord van Leven
   • waarmee Gij mij hebt gevoed.
   • Graag zou ik U ook ontmoeten
   • in de communie, uw Brood van Leven,
   • maar dat is nu onmogelijk.
   • Daarom bid ik:
   • aanvaard mijn verlangen
   • om hecht verbonden te zijn met U.
   • Kom met uw liefde in mijn hart
   • en laat mij niet vergeten
   • dat uw Geest in mij woont.
   • Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
   • mijn Heer en mijn God.
   • Amen.

Heer Jezus Christus,

   • wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.
   • Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
   • opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.
   • Jezus, kom en leef in ons,
   • geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
   • een diep vertrouwen,
   • een oprechte nederigheid,
   • door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.
   • Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
   • door deze geestelijke communie.
   • Amen.

 1. Na de viering kun je even stil blijven en alles laten bezinken. Blaas de kaars uit, sluit de laptop of computer af en doe de TV even uit.
 2. En dan is er koffie. Je kent toch het gezegde ‘de beste koffie van de week is die na de preek’.
 3. Tijd voor (app-)contact met familie, vrienden of medeparochianen. Wens elkaar een goede zondag thuis of op afstand. Schrijf een kaartje voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
 4. Op dit moment zijn er geen boekjes op de site beschikbaar. We zijn aan het zoeken naar een andere mogelijkheid.
 5. Tot slot: hoe ging het met de collecte? Maak nu je gaven over. Het hoort bij ons christen-zijn en is een goed gebruik tijdens de vieringen. Het rekeningnummer staat op onze website vermeld!

Veel devotie namens het pastoraal team