Woord- en Communieviering – voorgangers Maria Wenzel m.m.v. Herenkoor.