Woord- en gebedsviering in Steunpunt Mariakerk – voorganger Pastor I. Wilbers pw.

De viering wordt gehouden in het parochiecentrum.