Woord- en gebedsviering in Steunpunt Mariakerk m.m.v. Pastor I. Wilbers pw.