Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 07-09-2022
13:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Opening schooljaar
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Viering opening schooljaar.