1e vrijdag van de maand – Eucharistieviering m.m.v. Pastor Th. van der Sman pr.