1e vrijdag van de maand – Eucharistieviering – voorganger Pastor J. Huisman  pr.