Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 01-10-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Doopviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld.