Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 22-01-2022
15:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld m.m.v. pastor Th. van der Sman pr.