Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 02-04-2023
09:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Woord- en communieviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Palmpasenviering + presentatie 1e H. Communie m.m.v. Kinderkoor Rossum en Pastor C. Janssen pw.