Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 20-05-2023
19:00

Kerk waar de viering is:
Mariakerk Pastoraal steunpunt

Woord- en gebedsviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr

Woord- en gebedsviering m.m.v. Pastor B. Reerink pt.