Onderstaand vind u meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag:

Logo PlechelmusparochiePreventiebeleid sexueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag H.Plechelmusparochie

Als parochie H.Plechelmus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Vertrouwenspersoon

U kunt via het secretariaat van de H. Plechelmus tel 0541 530485 in contact  komen met de vertrouwenspersoon (vr) van onze parochie.

Ook kunt u via een brief  aan het centraal secretariaat,  Kerkstraat 1 7571 EE Oldenzaal ter attentie van de vertrouwenspersoon contact leggen.

Het bestuur van Parochie H. Plechelmus Oldenzaal