Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum m.m.v. Pastor Th. van der Sman pr.