Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 03-06-2023
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen