Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 04-09-2021
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Doopviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen