Doopviering in de Plechelmuskerk Deurningen – voorganger Pastor B. Reerink pr.