Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 30-10-2021
16:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum.