Gezinsviering

Datum/Tijd
Datum - 10-12-2022
19:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Gezinsviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Gezinsviering in de Basiliek in Oldenzaal. Met medewerking van de Trippeltjes en Pastor M. Sleegers.