Gezinsviering

Datum/Tijd
Datum - 03-07-2021
19:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Gezinsviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Gezinsviering in de Basiliek in Oldenzaal.