Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 18-02-2023
19:00

Kerk waar de viering is:
Mariakerk Oldenzaal

Woord- en Communieviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Woord- en Communieviering m.m.v. Oldnzaals Ned. Basiliekkoor en Pastor I. Wilbers pw.