Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 01-10-2023
09:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Ontmoetingsviering
Voorganger vrijwilliger

Ontmoetingsviering m.m.v. koor Da Capo en vrijwilliger.