Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 24-12-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Woord- en Communieviering – Kinderkerstviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Kinderkerstviering m.m.v. Pastor C. Janssen pw.