Carnavalsviering m.m.v. Pastoresteam en Ds G. Veening