Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 29-05-2022
10:00

Kerk waar de viering is:
Emmaushuis pastoraal steunpunt

Woord- en gebedsviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Woord- en gebedsviering in het Emmaushuis.