Woord- en gebedsviering Steunpunt Emmaus – voorganger Pastor C. Janssen pw.