Kinderen van 9 tot 13 jaar

Jongeren 9-13 jaarTijdens deze periode maar je nog meer kennis met het Rooms Katholiek geloof. Het is ook de periode dat je het H. Vormsel mag ontvangen.

Wat betekent dat:

Het H. Vormsel betekent dat je wordt gezegend met de H. Geest van God en dat je door hem wordt bijgestaan en dat hij er voor jou is als je hem nodig hebt. Met de zending van de H. Geest wordt ook bedoeld dat je na het H. Vormsel zelf de wereld in gaat en Christelijk geloof verkondigt aan ieder die dit wil horen

Bij het H. Vormsel vernieuw je de doopbeloften. Bij het ontvangen van het H. Doopsel kom je bij de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap. Bij het ontvangen van het H. Vormsel bevestig je dit en mag je proberen de geloofsgemeenschap uit te breiden. De H. Geest komt bij je binnen en zal je helpen de weg naar God te vinden.

Een aantal feiten

Voor een Katholieke gelovige is het van belang om na het H. Doopsel en de H. Communie ook het sacrament van het H. Vormsel te verkrijgen. Bij het H. Vormsel ontvang je de H. Geest en dat kun je de kroon op het werk noemen, omdat je jezelf dan helemaal geworteld hebt in het geloof. De leeftijd voor het ontvangen van het H. Vormsel is rond de 12 jaar. Je bent dan op een leeftijd aangekomen waarin je zelf kunt beslissen om het geloof voort te zetten en Christus te volgen.

Om zover te komen beginnen een paar jaar eerder de voorbereidingen voor deze viering. Er zijn gesprekken over het geloof, er wordt uit de Bijbel gelezen maar er wordt ook aan gezelligheid gedacht. Er worden spelletjes gedaan en wat gemaakt. Het komt ook voor dat jullie aan het einde van de voorbereiding samen gezellig een weekend weggaan.

Het H. Vormsel wordt over het algemeen toegediend door de Bisschop. Deze hoge functionaris binnen de kerk wordt gezien als een belangrijke leider voor de Katholieken en het toedienen van het H. Vormsel door de Bisschop is dan ook een hele eer. De viering vindt vaak plaats tussen Pasen en Pinksteren, omdat de leerlingen van Jezus met Pinksteren de Heilige Geest hebben ontvingen.

Dus er komt heel wat bij kijken maar het is de moeite waard.

De viering

Tijdens de grote dag krijgen jullie allemaal het H. Vormsel toegediend. Het H. Vormsel wordt gevierd tijdens een Eucharistie viering, alleen op die dag is dat extra speciaal.

Het begint als je één voor één naar voren komen. Hierbij hebben jullie de doopkaars in je hand. Ook de ouders en de peetouders van jouw worden bij dit feest betrokken. De Bisschop spreekt je toe en legt uit wat de H. Geest in je leven zal gaan betekenen. Hierna zul je ten overstaande van de kerk je geloof moeten belijden en moeten uitspreken dat je de weg van God zult bewandelen. Na deze hernieuwde geloofsbelijdenis vindt de handoplegging door de Bisschop plaats. Aan het einde van deze plechtigheid wenst de Bisschop je de vrede.

Wij wensen jullie heet veel plezier tijdens de voorbereiding op het H. Vormsel en tijdens de viering.

Ga hier naar de pagina met doe-mogelijkheden.