Categorie archief: Bestuur

Bestuur R.K. Plechelmus Parochie

Bericht van het bestuur/pastores aan de parochianen

Dames/heren,

Naar aanleiding van het bericht van minister president Rutte op dinsdag 13 oktober 2020,  delen wij het volgende mede.

Het bisdom deelt de bezorgdheid van de overheid en daarom hebben wij besloten dat met ingang van a.s. zaterdag er nog maximaal 30 personen in de kerk mogen. Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter van elkaar. Er is een dringend advies om een mondkapje te dragen als men in beweging is. Er is geen samenzang.

Personen die buiten het maximum van 30 personen vallen mogen zich gelijk inschrijven voor de volgende viering.

Kijk voor landelijke informatie op de website van Bisdom Utrecht en op deze informatie naar aanleiding van vragen aan het Bisdom. Voor de meest recente informatie kunt u kijk op www.rkkerk.nl.

We weten dat het veel extra werk met zich mee brengt maar hopen op jullie medewerking in deze want gezondheid en veiligheid staat voorop!

Alvast bedankt.

Vieringen in Coronatijd – aanpassing per 5 oktober

Logo Bisdom UtrechtNaar aanleiding van het gesprek van minister Grappenhaus met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, zijn de regels op 5 oktober 2020 aangepast. Zie hiervoor onderstaande mailing van het Bisdom. Deze week ontvangen de Parochies nog nadere uitleg en eventuele aanpassing van de maatregelen.

Kijk ook op de site van de Overheid voor meer informatie.


Datum: 6 oktober 2020 18:19:56 CEST
Onderwerp: Bericht naar aanleiding van gesprek minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Aan:                                             

  • De leden van de pastorale teams
  • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
  • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Geachte lezer,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels:

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De Bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Met vriendelijke groet,

  • Rob Knoren
  • Secretaris econoom
  • Secretaris personeelsdienst
  • Aartsbisdom Utrecht

 

Bericht van het bestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 30 juli 2020

Proces onttrekking H. Drieëenheid aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld en toegestuurd aan de heer Van den Dool van het bisdom. Besloten wordt om hem (na diens vakantie tot 9 augustus) opnieuw uit te nodigen om de ingezonden stukken en de stand van zaken rondom de onttrekking te bespreken.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

In de stad Oldenzaal heeft de postbezorging niet goed gewerkt. De herstelactie loopt nog steeds.

Verkoop van de Mariakerk

Projectontwikkelaar Wiggers heeft o.a. zijn plannen rondom de herbestemming van deze kerk in de media gepubliceerd. Meerdere keren heeft er via makelaarskantoor Schlichter overleg met Wiggers plaatsgevonden. Inmiddels ligt er een conceptkoopovereenkomst die na ondertekening door beide partijen naar het bisdom wordt gestuurd ter goedkeuring. Dit is ook het moment om het proces tot onttrekking aan de eredienst van deze kerk te starten. Het parochiebestuur zal een deel van de kerk huren van de koper om ter plaatse een pastoraal of liturgische steunpunt te creëren. De bedoeling is dat de geloofsgemeenschap na de onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk zich gaat oriënteren op de dichtbijgelegen Antoniuskerk respectievelijk de Plechelmusbasiliek.

Het bestuur wil graag op korte termijn een gesprek plannen met vertegenwoordigers van het bisdom om de stand van zaken van diverse ontwikkelingen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen te bespreken.

 

Inhaalslag voor het dopen, de eerste H. Communie respectievelijk het H. Vormsel

Het pastoraal team is bezig om een inhaalslag te maken voor deze sacramenten, die noodgedwongen moesten worden opgeschort vanwege de zogenaamde ‘Lockdown’ door het Coronavirus. Er moeten bijvoorbeeld nog 30 baby’s/kinderen worden gedoopt.