Categorie archief: Bestuur

Bestuur R.K. Plechelmus Parochie

Toespraak vicevoorzitter Tom Kok

Onderstaand de toespraak van vicevoorzitter Tom Kok van het bestuur Plechelmusparochie tijdens de laatste viering in de Drieëenheidkerk in Oldenzaal

Drieenheid Oldenzaal

Bron: Gerdi Beuvink

Goedemiddag,

Allen die meekijken en luisteren via de livestream of radio en allen hier in de kerk aanwezig:

Zoals tijdens de dienst al is gememoreerd, werd 91 jaar geleden deze kerk met een plechtige viering in gebruik genomen. Gele en witte vlagen, de pauselijk kleuren, wapperden overal in en om de kerk. Heel Oldenzaal Noord was in de nopjes dat er in de direct nabijheid een markant herkenningspunt voor de geloofsgemeenschap Oldenzaal Noord was gerealiseerd.

Gedurende 91 jaar is deze kerk een plaats geweest waar vreugde en verdriet een plek konden krijgen. Duizenden, vooral kinderen zijn gedoopt, hebben hier de eerste Communie ontvangen en het sacrament van het Vormsel. Veel huwelijken zijn hier in de loop van de tijd gesloten en vanuit deze kerk hebben we velen begeleid naar hun laatste rust plaats. Ook hebben priesterwijdingen plaats gevonden en hebben we Neomisten van de parochie mogen onthalen. Deze kerk is jaren het centrum voor geloofsbeleving in Oldenzaal Noord geweest. De Drieëenheidkerk was en is voor velen nog dé en vooral hun kerk in Oldenzaal.

Dit centraal staan van de kerk binnen de geloofsgemeenschap van de Drie-eenheid was alleen maar mogelijk dankzij de grote getale vrijwilligers die de afgelopen jaren belangloos hun diensten aan de geloofsgemeenschap van de Drieëenheidparochie hebben gewijd. Daarbij gaat om vrijwilligers op allerlei terreinen. De verschillende koren – aan deze kerk verbonden – die de erediensten met orgel en gezang hebben ondersteund. Maar ook de vrijwilligers die de kerk hebben schoon hebben gemaakt en onderhouden, de vrijwilligers die zorgden voor de versieringen, het licht en het geluid, die zorgden voor het drukwerk van boekjes en zij die bijdroegen aan de inhoud van de vieringen. De misdienaars en de acolieten en nog vele anderen. Ik wil niemand, maar dan ook niemand vergeten.

Het is op zijn plaats al deze vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook voor hun bijdrage in de afgelopen jaren namens het parochiebestuur te bedanken. Zonder hun inzet was het niet gelukt om deze kerk meer dan 85 jaar een plek van gebed en bezinning te laten zijn.

Natuurlijk doet het veel pijn dat we vandaag voor de laatste keer in deze kerk een eredienst houden. Wij begrijpen de pijn, het verdriet en de onvrede met het genomen besluit. De maatschappelijk ontwikkelingen en terugloop van het kerkbezoek nopen ons er toe, pijnlijke besluiten te moeten nemen. Maar ook het onderhoud en de exploitatie van dit kerkgebouw speelt daarbij een grote rol. De verwachting is dat rond 2030 in Oldenzaal nog hooguit één kerk toereikend zal zijn om de geloofsgemeenschap Oldenzaal te ontvangen.  Daarom is het noodzakelijk tijdig de weg daar naar toe in te slaan.

De weg daar naar toe zijn we al een aantal jaren ingeslagen. De samenvoeging van de verschillende koren in de vijf geloofsgemeenschappen tot een viertal koren voor de gehele geloofsgemeenschap Oldezaal was de eerste stap. De besturen en de koorleden hebben gezamenlijk besloten die stap te zetten en over hun eigen schaduw te stappen. Natuurlijk is dat niet zonder pijn en verdriet gegaan. Belangrijk uitgangspunt was dat door de krachten tijdig te bundelen de levensvatbaar voor de verschillende koren beter kan worden gewaarborgd. Een prachtig voorbeeld van hoe je door over je schaduw heen te stappen samen een nieuw perspectief kunt bouwen. Een goed voorbeeld doet goed volgen, zegt een spreekwoord

Maar het parochiebestuur beseft ook dat het over je schaduw heen stappen, voor anderen een grote barrière vormt en blijft vormen. Je moet immers bereid zijn niet je eigen belang, maar een hogere belang te dienen.  Dat doet een groot beroep op je veerkracht en flexibiliteit.  De bereidheid moet  wederzijds zijn om samen de begaanbare wegen te zoeken. Samen willen zoeken naar eenheid en niet verdeeldheid.

Ondanks diverse pogingen bleek de bereidheid niet bij eenieder aanwezig om zonder voorwaarden vooraf met elkaar in gesprek te gaan. Dat is en blijft heel verdrietig. Ook het parochiebestuur heeft eraan bijgedragen dat kloven zijn ontstaan die niet meer overbrugbaar leken te zijn. Het fenomeen van botsende karakters was daarbij niet helemaal vreemd. Juist dan is het cruciaal om over je eigen schaduw heen te willen stappen en het hoger belang centraal te stellen, te weten:

het op weg gaan om samen een perspectief voor de geloofsgemeenschap Oldenzaal creëren.

Ook vandaag reikt het parochiebestuur opnieuw de hand om toch met elkaar op weg te gaan om het pad  naar een toekomst van eenheid samen te ontdekken en om dit gebaar nog eens te bekrachtigen, wil ik als vicevoorzitter een ieder die door woorden of acties vanuit het parochiebestuur in hun hart zijn geraakt, vragen om vergeving. Laten we de jaren die ons nog resten  met respect voor elkaar  en hand in hand optrekken naar huis van God.

Deze dag van pijn en verdriet heeft ook een keerzijde. Samen met de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur zijn we erin geslaagd dit markante gebouw voor Oldenzaal noord te behouden en een nieuwe toekomst te geven.  Een wordt van dank aan het gemeentebestuur en de projectontwikkelaars is op zijn plaats Het gebouw wordt gelukkig niet gesloopt maar blijft in volle glorie staan om opnieuw een plek te vormen waar men zich geborgen voelt. Wat het hart van deze kerk was, blijft het hart van dit gebouw: mensen een onderdak bieden.

Wij wensen de toekomstige bewoners vrede en geluk in dit mooie gebouw en vragen hen ook: wees lief en goed voor dit gebouw en wis niet de sporen uit van wat het ooit was.  Laat het gebouw zoveel mogelijk in alle kracht en glorie stralen. Oldenzaal en vooral Oldenzaal noord moet kunnen blijven zeggen: dat was onze kerk en is nog steeds het gebouw van onze kerk gebleven.

Het gemis van niet meer kerk zijn zal groot zijn, maar laat de herinnering mooi blijven.

Tom Kok, vicevoorzitter

 

Bericht van het Aartsbisdom

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo mgr WoordsBroeders en zusters,

Vanmiddag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december’.
Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van ons Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: www.aartsbisdom.nl/nog-geen-wijzingen-r-k-kerk-na-persconferentie-8-december/.

Met de ongunstige cijfers met betrekking tot Covid-19 in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Dat betekent dus onder meer handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
U vindt alle actuele informatie in het genoemde websitebericht.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturige