Categorie archief: Bestuur

Bestuur R.K. Plechelmus Parochie

Mededelingen vanuit het bestuur – 19 juni 2020

Informatie vanuit het Parochiebestuur juni 2020.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument.

Er is contact met een kandidaat-koper; een en ander moet nog nader worden besproken.

Aktie kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans 2020 is vóór de Coronacrisis gestart en grotendeels afgerond. In de stad Oldenzaal is echter gebleken dat de postbezorging niet goed heeft gewerkt. Inmiddels is een herstelactie op touw gezet waarbij in de week van 15 – 19 juni 2020 op een groot aantal adressen, waarvan wordt aangenomen dat deze geen deelnameformulieren hebben ontvangen, brieven worden bezorgd met het verzoek om alsnog mee te doen.

Maatregelen Coronavirus

  1. Voor de laatste informatie: zie de website www.plechelmusparochie.nl.

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd,

voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

  1. Coronamaatregelen in de Plechelmusparochie Oldenzaal

Het bestuur volgt nauwlettend de overheidsmaatregelen in deze en de berichten vanuit het bisdom. Bovendien wordt ook het beleid in de omliggende parochies gevolgd. Het bestuur heeft daarom  besloten om per 1 juli weer vieringen mogelijk te maken. Daarbij geldt o.a.:

  1. Een bezoekersmaximum van 100 personen (tot 1 juli maximaal 30 personen).
  2. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden; de aanmeldlijst wordt gecontroleerd bij de ingang van de kerk.
  3. Voor elke kerk wordt een gebruiksplan gemaakt.
  4. Bij elke viering is iemand met een EHBO-diploma aanwezig.

Inmiddels is aan alle geloofsgemeenschappen een brief gestuurd, waarin alle maatregelen uitvoerig zijn beschreven. Ook op de website van de parochie staat onder de rubriek ‘Veilig naar de kerk per 1 juli 2020’ nadere informatie. Er zal een (algemeen) gebruiksplan worden gemaakt, dat door de betreffende locatiebeheerders kan worden aangepast voor hun eigen kerk.

  1. Hervatting inloopmogelijkheid parochiecentrum Kerkstraat in Oldenzaal

Vanaf 1 juli wordt onder strikte voorwaarden (afstand houden en hygiënemaatregelen) het weer mogelijk om gebruik te maken van de inloopmogelijkheid in het parochiecentrum. Om bezoekers te attenderen op deze inloopmogelijkheid wordt er op die momenten een stoepbord geplaatst; dit zorgt mede voor een betere bereikbaarheid.