Categorie archief: Bestuur

Bestuur R.K. Plechelmus Parochie

Actie Kerkbalans verplaatst naar voorjaar 2021

Logo parochie

Plechelmusparochie

Gezien de situatie rond het Covid 19 virus is door het parochiebestuur van H. Plechelmus, in overleg met locaties, besloten om de Actie Kerkbalans in de hele parochie te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.

U hebt daarover een artikel kunnen lezen in de Tubantia/TC van donderdag 14 januari 2021.

Aangezien onze vrijwilligers de parochianen dan gaan bezoeken en dus in dus contacten met elkaar niet te voorkomen zijn, is het gevaar van besmetting te groot.

Wij gaan er vanuit dat u voor dit uitstel begrip hebt.

Bestuur H. Plechelmusparochie

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Logo parochie

Plechelmusparochie

Informatie vanuit het Parochiebestuur binnen de Plechelmus-parochie Oldenzaal

Vergadering: 12 februari 2021

Parochiegemeenschap/volledige openbaarheid.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Omdat alle stukken zijn aangeleverd en omdat deze voldoen aan de eisen van het bisdom is het wachten op een definitieve beslissing.  De Priesterraad heeft de aartsbisschop geadviseerd om in te gaan op het verzoek tot onttrekking.

NB

Inmiddels heeft de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, bij decreet van 19 februari 2021 ingestemd met het verzoek tot onttrekking. Binnen een periode van 10 nuttige werkdagen na deze datum kan een verzoek om verbetering of herziening van het decreet worden gedaan.

Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 is uitgesteld tot maart a.s. in afwachting van versoepeling van de Coronamaatregelen.

N.B.

Omdat de Coronamaatregelen begin maart min of meer nog ongewijzigd worden gehandhaafd is besloten om de actie te verplaatsen naar eind mei a.s.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

De koper van het vastgoed heeft aangegeven voor de omwonenden van de kerk een informatie-bijeenkomst te willen organiseren voor een presentatie van zijn infrastructurele plannen m.b.t. de kerk en directe omgeving. Besloten is om eerst die bijeenkomst af te wachten om kort daarna de informatiebijeenkomst als onderdeel van het onttrekkingsproces te houden. Daarmee wordt voorkomen dat tijdens de parochiebijeenkomst allerlei vragen over de toekomstige inrichting worden gesteld.

Vernieuwing website

Er moeten nog enkele zaken worden geregeld voordat de afronding van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Eén van die zaken is de aanlevering van informatie vanuit de diverse geloofsgemeen-schappen voor plaatsing op de website.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Het parochiebestuur is blij met de invulling van een vacature binnen het bestuur. Martin Kemerink uit Rossum heeft ingestemd met zijn voordracht bij het bisdom. Het bisdom heeft inmiddels besloten om Martin te benoemen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025. Martin zal zich binnen het bestuur o.a. richten op gebouwenbeheer. Er wordt nog verder gezocht naar andere bestuursleden.

Uitsluitend livestreamvieringen met Pasen

Coronavoorschriften beperken het reguliere kerkbezoek tot maximaal 30 personen per viering.

Het parochiebestuur heeft daarom moeten besluiten dat er tijdens vieringen in de Goede Week van Palmzondag 28 maart t/m 5 april (Tweede Paasdag) geen kerkbezoek mogelijk is. Vieringen kunnen alleen via livestream worden gevolgd. Hierdoor wordt er geen druk gelegd op de vrijwilligers, die de toegang moeten controleren/reguleren.

Geen kerkbezoek in de Paastijd

Vieringen van Palmzondag t/m 2e Paasdag zonder parochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Het parochiebestuur heeft vooralsnog besloten dat tijdens vieringen in de Goede Week, van Palmzondag 28 maart t/m 5 april Tweede Paasdag, geen kerkbezoek mogelijk is.

Vieringen kunnen alleen via livestream worden uitgezonden. Hierdoor leggen we geen druk op de vrijwilligers die de toegang moeten controleren/reguleren en eventueel de 31-ste bezoeker de toegang moeten weigeren en houden we ons goed aan de corona-voorschriften.

Bericht van het Aartsbisdom

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo mgr WoordsBroeders en zusters,

Vanmiddag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december’.
Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van ons Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: www.aartsbisdom.nl/nog-geen-wijzingen-r-k-kerk-na-persconferentie-8-december/.

Met de ongunstige cijfers met betrekking tot Covid-19 in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Dat betekent dus onder meer handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
U vindt alle actuele informatie in het genoemde websitebericht.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturige