Categorie archief: Bestuur

Bestuur R.K. Plechelmus Parochie

Bericht van het Aartsbisdom

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebesturen en secretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Logo mgr WoordsBroeders en zusters,

Vanmiddag is op de website van de Kerkprovincie het bericht gepubliceerd ‘Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december’.
Dit bericht is inmiddels ook geplaatst op de website van ons Aartsbisdom Utrecht en kunt u hier lezen: www.aartsbisdom.nl/nog-geen-wijzingen-r-k-kerk-na-persconferentie-8-december/.

Met de ongunstige cijfers met betrekking tot Covid-19 in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Dat betekent dus onder meer handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
U vindt alle actuele informatie in het genoemde websitebericht.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturige