Archief van schrijver: Basiliek

Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2023

Christenen zijn mensen van de hoop, het leven en het licht.

Lichtpunten zien en aan wijzen, hoopvolle zaken zoeken en accentueren en het leven ondersteunen, is een van onze belangrijkste opdrachten als christen mensen.

In de wereld zie ik daartoe mooie dingen gebeuren.

Vanzelfsprekend zie ik ook vele kwalijke ontwikkelingen, maar daar wil ik het nu even niet primair over hebben.

Hoopvol is dat meer en meer mensen aangeven, in het groot op politiek terrein, maar ook in het klein op prive-terrein, dat er grenzen zijn.

Grensoverschrijdend gedrag in alle opzichten wordt minder en minder getolereerd.

‘’Gezond verstand denkers’’ maken gelukkig het overdeel van de mensheid uit.

En steeds meer mensen zien de noodzaak tot vergroening.

In de kerk heeft paus Franciscus een synodaal proces opgestart.

Het gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kerk van alle gedoopten en niet alleen van de clerus.

Lokaal in onze parochie zien we dat altijd nog velen naar onze parochie kijken.

Wist U dat onze webmaster laatst nog vertelde dat op jaarbasis 750.000 mensen onze Plechelmusparochie aanklikken en dat er 250.000 mensen naar onze vieringen keken.

Verder:

Alle geloofsgemeenschappen steken veel energie in pastorale, liturgische en diaconale initiatieven.

Complimenten verdienen onze Caritas, Vincentius en MOV met haar vele activiteiten, met name rond de Advent/Kerst en Vasten/Pasen.

Jongerenpastoraat wordt gevolgd door zo’n 15 personen.

Onze ‘’Ontmoetingsdag voor ouderen’’ staat wederom gepland voor 19/4.

Activiteiten zoals ‘’warm de winter door’’   en  ‘’overzomeren’’  trekken zo’n  10 tot 15 personen.

Bedevaarten naar Kevelaer, Lourdes en Banneux trekken jaarlijks tientallen deelnemers.

De samenwerking in Oost Twente wordt ook door de nieuwe pastoor die in Tubbergen aantrad met enthousiasme begroet.

Prachtige vieringen en bijeenkomsten waren er rondom concerten , uitvoeringen van onze koren, de Zonnewende, Titus Brandsma, theaterproducties voor jong en voor oud.

En niet te vergeten ons reguliere vieren en bidden …de belangrijkste taak die wij hebben!

Zorgen kennen we ook.

De financiele positie van de parochie is zorgelijk…zeer zorgelijk!

De actie Kerkbalans heeft nieuwe impulsen nodig om tot geldwerving te komen.

Collectes verminderen.

Er worden parochiebestuurders gezocht.

Er zijn moeilijke dossiers:

Zoals het wegblijven van herstel na de corona-periode, afnemende vraag naar sacramentenbediening , minder dopen, huwelijken, uitvaarten, 1e communicanten, vormelingen en dopen.

Energiekosten die de pan uitrijzen.

Herontwikkeling van kerkelijk onroerend goed.

Maar ook hier zijn nieuwe initiatieven te begroeten.

Kleinschalig vieren in onze kapellen, energiebesparingen en voorzichtige  orientatie tav zonnepanelen en aardwarmte.

Tenslotte zijn er vele activiteiten/initiatieven rondom onze pastorale steunpunten in de Emmaus, Maria en Drieeenheid.

Samenvattend …ook veel licht in de duisternis…hoopvolle zaken aan te wijzen ….maar ook vele uitdagingen.

Pastor B.H.M. Reerink, Pastoor Parochie H.Plechelmus

Locaties

Warm de winter door

Overzomeren, maar dan in de winter…

Het beloven koude dagen te worden in januari en februari. Daarom nodigen wij iedereen die behoefte heeft aan warmte en gezelligheid uit om naar het Emmaushuis aan de Dingeldeinstraat 37 in Oldenzaal te komen voor een viertal gezellige ochtenden. We drinken samen koffie/thee met wat lekkers, gaan creatief aan de slag of luisteren naar een interessante spreker en we sluiten de ochtend af met een warme kom soep met een broodje.

CreatiefWoensdag 18 januari       Creatief met Christien

Onder leiding van Christien Vrielink gaan we schilderen. Het resultaat nemen we mee naar huis!

 

 

Rooms Soesje

Woensdag 25 januari       Rooms Soesje

Samen met pastor Constance Janssen gaan we cupcakes versieren met fondant.

 

 

Lente in de bol

Woensdag 1 februari        Lente in je bol

We versieren een potje en zetten er bloembolletjes in en halen zo het voorjaar in huis.

 

 

Carnaval

Woensdag 8 februari        Carnaval

We hopen Prins Carnaval te strikken om ons te vertellen over de historie van Carnaval in het algemeen en in Oldenzaal in het bijzonder.

 

 

Zin om mee te doen? Meld je dan bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Doe dit wel uiterlijk een week voordat de ochtend is waar je naar toe wilt komen. Dit in verband met de inkoop van materialen etc.

De kosten voor iedere ochtend, inclusief koffie/thee, materialen, soep en een broodje zijn 2,50 euro. Graag contact te voldoen.

Warm de winter door is een oecumenisch project

van de Hofkerk en de Plechelmusparochie

Hofkerk   Plechelmusparochie

Website over Christelijke Hoogfeesten ‘Vier Nu’

Logo Kijk nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


BisdomNoot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Nieuwsflits december 2022 – Kerstuitgave

Plechelmusparochie

Plechelmusparochie Oldenzaal e.o.

Nieuwsflits – December 2022

Parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

KERSTMIS 2022

Nu oorlog dit jaar aan onze grenzen verscheen,

grote gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar geworden zijn,

bidden wij dat de komst

van het Kind met Kerstmis

ook een weg van vrede brengen mag.

Dat onze handen en voeten die vrede mede bewerken

Moge het Kind van Kerstmis daartoe

in ons geboren worden.

Dat zijn ogen onze ogen,

zijn oren onze oren,

en zijn mond onze mond mogen worden.

Dan is Gods Zoon waarlijk geboren,

brengt Hij licht in onze duisternis!

Mede namens mijn collegae wens ik U en de uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2023.

Pastor B Reerink pr. – Pastoor Parochie H. Plechelmus


Vanuit het bestuur

Vanaf 1 december j.l. is de heer Tom Kok teruggetreden als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Na twee termijnen van vier jaar is het voor hem tijd om te stoppen. Hij heeft in een onrustige en niet altijd eenvoudige tijd veel betekend voor de parochie. Wij zijn heel dankbaar voor zijn inzet, zijn tijd en energie. Ook zijn we dankbaar dat zijn vrouw hem in deze taak gesteund heeft. Op een later tijdstip zal op een passende manier afscheid van hem genomen worden. Op dit moment is er dus een vacature voor een vicevoorzitter en wordt er gezocht naar een opvolger voor de heer Tom Kok. Mocht u iemand zijn of kennen die deze taak op zich wil nemen, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@plechelmus.nl) of met pastor Reerink (pastor-reerink@plechelmusparochie.nl).


Bijzondere activiteiten in de komende tijd

Samenzijn Wereldlichtjesdag

Voor ouders van een overleden kind

Zondag 11 december om 19.00 uur

Inloop vanaf 18.30 uur

Plechelmuskerk Deurningen


De Plechelmus OPEN

zondag 18 december 11.00 – 15.00 uur

Kerstwandeling Weerselo

zondag 18 december 14.30 uur

Zonnewende

Woensdag 21 december

Plechelmusbasiliek 19.00 uur

Kersttocht Deurningen

Donderdag 22 december vanaf 18.45 uur vanaf het schoolplein aan de Kerkweg.

Iedereen mag een eigen verlichting dragen in welke vorm dan ook.

Opgave tot 20 december bij

Anieta Golbach, armgolbach@hotmail.com 06-30373600

Wim Stege wimstege@gmail.com 06-31042700

Kindje wiegen

Eerste Kerstdag 11.30 uur Deurningen.

Peuters en kleuters worden samen met hun ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd om het

kerstverhaal op hun manier te beleven. Het verhaal wordt verteld en door verschillende

kinderen uitgebeeld. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Top 2000 viering 28 december Weerselo

Samen met de koren Tripple One en VOF de Hof, staan wij stil bij de afgelopen jaren. We horen mooie liederen, luisteren naar gedichten en persoonlijke verhalen rondom het thema Een nieuwe adem…

Na afloop zijn er oliebollen!

Kerstconcerten

Rossum Plechelmuskerk

Zaterdag 17 dec. om 18.30 uur

mmv muziekvereniging St. Henricus,

het Herenkoor, Dameskoor en Tu Imbe.

Entree is gratis.

Weerselo Remigiuskerk

Zondag 18 december, 11.00 uur

Koor Rejoice in samenwerking met de Remigiusharmonie

Entree is gratis.

Saasveld Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 13.30 uur

Dames- en herenkoor en Da Capo

in samen

 

werking met de Koninklijke Muziekvereniging

Entree is gratis

Deurningen Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 14.00 uur

Plechelmusharmonie Deurningen

Openstellingen kerken Kerststalbezoek

Oldenzaal Plechelmusbasiliek

Eerste en Tweede Kerstdag

13.30 – 15.30 uur

Rossum Plechelmuskerk

Iedere dag geopend

8.00 – 19.00 uur

Deurningen Plechelmuskerk

Eerste Kerstdag

9.30 uur open tot 16.00 uur


Gewikkeld in doeken…

Deken-actie voor kinderen in de kou

De PCI wil deze winter kinderen die in de kou staan, met uw hulp wat warmte geven! Schenk daarom een warme fleecedeken, voor een kind dat wat warmte kan gebruiken! Tot uiterlijk zondag 18 december in te leveren bij de kerk / parochiecentrum. Op zaterdag 17 december tussen 13.30 en 15.30 uur bij het Centraal Secretariaat aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal, of tijdens De Plechelmus OPEN kunnen ook nog dekens worden afgegeven.

Hartelijk dank voor uw warmhartigheid!

#warmdewinterdoor

Aanmelding Eerste Heilige Communie Oldenzaal

Logo parochieBeste ouders/verzorgers van leerlingen groep 4,

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen de Eerste Communie doen. Een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk, altijd een feestelijke gebeurtenis.

Onderaan deze brief vinden jullie de link naar het digitale aanmeldingsformulier.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er 2 of 3 communievieringen ingepland in Oldenzaal. Als het 3 vieringen zijn, worden ze gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023. We zullen jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de definitieve data.

Aan de communievieringen gaat voorbereidingstraject vooraf. We gebruiken daarvoor het Communieproject ‘Blijf dit doen…’ waarbij pastor Maroesjka Sleegers in samenwerking met de ouders de voorbereiding op zich zal nemen. We willen jullie hier graag over informeren op de informatieavond  voor ouders op donderdag 12 januari 2023 van 20.00 – 21.00 uur in de Plechelmusbasiliek. De informatieavond is ook te volgen via de livestream https://www.plechelmus-parochie.nl/home/organisatie/media/live-viering-volgen/ en is eventueel ook op een later moment terug te kijken.

De kosten voor de Eerste Communie bedragen €35. Hiermee worden de directe kosten gedekt, zoals het werkboek, de knutselmaterialen en de fotograaf. Graag direct bij aanmelding overmaken op rekening:

NL 85 RABO 0139.171.797 t.n.v. Geloofsgemeenschap Antonius.

Omschrijving: 1e communie , naam kind, school, groep

“Bovenstaand rekeningnummer gebruiken, ongeacht via welke geloofsgemeenschap
binnen de Plechelmus Parochie je komt”

Als het betalen van deze bijdrage lastig is, neem dan contact op met pastor Maroesjka Sleegers: 06-23373647 of pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Zij is vanuit de parochie het aanspreekpunt voor de Eerste Communie. Bij vragen over de organisatie of problemen bij het digitaal aanmelden kunt u terecht bij de communiewerkgroep: communiepp@gmail.com.

We ontvangen de aanmelding graag uiterlijk 24 december. Voor het digitale aanmeldingsformulier voor kinderen in groep 4, klik hier:

AANMELDINGSFORMULIER

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie, laat het ons dan weten. We kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Houd onze Facebookpagina ook in de gaten voor nieuws over de communie: https://www.facebook.com/1e-H-Communie-PlechelmusParochie-Oldenzaal-1481507842144495

Met vriendelijke groet, namens de communiewerkgroep,

Ilone Siers – Jansink

#RedWednesday

Logo parochieKerken van onze parochie kleuren bloedrood op #RedWednesday

De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, en de Plechelmuskerk in Saasveld worden woensdag 23 november 2022 ’s avonds, samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt onze parochie samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de basiliek, om 19.00 uur, een Heilige Mis gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Onze parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.

Oorsprong RedWednesday
De #RedWeek vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser-beeld in het rood liet aanlichten om de vervolging van Christenen in Irak te markeren. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ACN Italië de Trevi-fontein. ACN UK ging verder op dit idee en creëerde #RedWednesday, om alle vervolgde Christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday. Met name in het Verenigd Koninkrijk is het initiatief niet alleen omarmd door verschillende christelijke confessies, maar ook door andere religies, als blijk van solidariteit. In Nederland hebben de afgelopen vier jaar ruim 170 kerken meegedaan. De kleur rood staat in onze katholieke traditie voor de Passie van Christus en het bloed van de martelaren.

Advent en Kerstmis in de Kunst

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 1 december  2022

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCeR te Rossum 

Toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Afbeelding

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer


Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

 

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.