Archief van schrijver: Basiliek

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

PublieksPrijsDit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Maar liefst vier projecten binnen de Plechelmusparochie zijn hiervoor genomineerd dit jaar!
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie maken deze genomineerden ook kans op de Publieksprijs: Daarvoor hebben zij uw stem hard nodig! Vanaf nu kan worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus

Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer.

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht https://www.aartsbisdom.nl/stemmen-op-ariens-prijs-voor-diaconie-2022-geopend/

De initiatieven worden hieronder nader toegelicht:

04 Aandacht voor de mens tijdens corona door de PCI H. Plechelmus Oldenzaal

Samen met diverse (zorg)organisaties werden 400 puzzelboekjes uitgedeeld aan ouderen en aan mensen met een kleine beurs. Rond Moederdag en Vaderdag werden er in samenwerking met de Zonnebloem en het ouderencontact aan moeders 325 doosjes Merci uitgereikt. Voor vaders was er 225 keer het boekje Twentse wijsheden en gezegden. Ruim 550 vijfenzeventigplussers kregen in samenwerking met het parochiebestuur het boekje Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020 ter vervanging van de jaarlijkse ontmoetingsdag. De 330 wijkverplegenden en wijkverzorgenden werden verrast met een chocoladepakketje. Het primair onderwijs kreeg 440 ‘vergeet me nietjes’. Honderd mensen kregen een bon van 10 euro en 160 cliënten van de voedselbank een pakket met persoonlijke verzorgingsartikelen.

Website: www.plechelmus-parochie.nl/home/parochiele-caritas-instelling

05 Kinderarmoede Motiveren tot bewegen en gezonde voeding Oldenzaal

Er komt veel bij kijken om kinderen uit armoede te halen. In Oldenzaal liggen de plannen klaar. De aanpak van meerdere factoren moet hieraan bijdragen: gezinnen uit schuldsanering halen, (te) veel deskundigen op het gebied van armoede vervangen door één contactpersoon, de fitcoin inzetten, zodat eerder gekozen wordt voor gezond voedsel en gezinsleden gestimuleerd worden te gaan bewegen. Hierdoor kan bijgedragen worden aan het geven van zelfbeslissingsrecht en welbevinden aan jonge levens, die nog een hele toekomst voor zich hebben. Dat is veel beter dan het hebben van overgewicht en een lagere weerbaarheid. En daardoor gepest worden.

Website: www.plechelmus-parochie.nl/home/parochiele-caritas-instelling

08 Hulpdienst Thuis Deurningen

Het wezen van de geloofsgemeenschap Deurningen is dat je er voor elkaar bent. Zo ontstond het idee voor de ‘Hulpdienst Thuis’ met als doel tijdelijke vrijwillige hulp te bieden als het even niet lukt en gericht op het vergroten van het welzijn van de mensen, ter ontlasting van mantelzorgers. Voorbeelden van hulp: boodschappen doen, wandelen, gebruik van de duofiets, brieven- en computerhulp, grasmaaien, mobiele telefoonhulp of een praatje. Er zijn elf vrijwilligers. De hulpdienst is géén vervanging voor professionele zorg of voor de mantelzorger. ‘Veur mekaar-met mekaar’, daar gaat het om. Ontmoeting, verbinding, onderling contact en betrokkenheid staan centraal.

Website: www.deurningen.nl/hoe-werkt-de-hulpdienst-thuis-in-deurningen

19 Verjaardags- en feestbox Oldenzaal

Bij een groot bedrijfspand op het industrieterrein staat de deur open. Voor het pand staat een grote zuil. Die leert dat zeventientien organisaties die betrokken zijn bij armoedepreventie in Oldenzaal, hun plaats hebben onder één dak! De deur staat open omdat een vrijwilliger drie verjaardagboxen komt ophalen. Een werkgroep zorgt al tien jaar ervoor dat kinderen van gezinnen met een laag inkomen bij hun verjaardag een box met leuke dingen krijgen. Jongeren tussen 13 en 18 jaar ontvangen een feestbox. Inmiddels zijn er een kleine 400 kinderen die een doos met inhoud ontvangen.

Website: www.verjaardagsbox-oldenzaal.nl

Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk bekendheid geven aan de mogelijkheid om te stemmen op de PublieksPrijs? Zeg het voort, deel het via Facebook etc.

Lichtprocessie Plechelmuskerk Saasveld

Op zaterdag 1 oktober is de jaarlijkse Lichtprocessie in Saasveld. Het plein voor de Plechelmuskerk en de kasteeltuin achter de kerk zijn prachtig verlicht met extra aandacht voor bijzondere objecten.

Om 19.00 uur is er voorafgaand aan de processie een woord- en communieviering. Aan het eind van de viering start de processie met deelname van het dames- en herenkoor, de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia en bruidjes.

Zingend en biddend ter ere van Maria trekt de stoet deelnemers met kaarsjes en lampions door de tuin, waarbij 4 dragers, begeleid door toortsdragers, het Mariabeeld ronddragen. Een bijzondere sfeervolle gebeurtenis, die al vanaf 1961 mede dankzij inzet van toenmalig pastoor Bolscher plaatsvindt.

U bent van harte welkom!

Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld

 

Vredesweek 17 t/m 25 september

Vredesweek Van 17 tot en met 25 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. A.s. vrijdag zal als start daarvan, de Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman de vredesvlag hijsen bij het gemeentehuis.

In verschillende kerken in onze parochie wordt een Vredesviering gehouden.

Op zondag 18 september om 9.30 uur tijdens een Eucharistieviering in de parochiekerk van Saasveld met koor Da Capo en op zondag 25 september 9.30 uur in Deurningen eveneens tijdens een Eucharistieviering met medewerking van koor Cantate. Het thema van beide vieringen is “Wat doe jij voor Vrede”

De overweging zal verzorgt worden door Amir, een jonge vluchteling uit Iran die in een bezinning iets zal vertellen over zijn – en uw – zoektocht en verlangen naar vrede.

Er zijn ook oecumenische Vredesdiensten op zondag 18 september 9.30 uur in de Remigiuskerk te Weerselo, waarin ds. Roel Kloosterziel en pastor Maroesjka Sleegers voor zullen gaan. Het dameskoor uit Weerselo, aangevuld met zangers uit het Herenkoor en de Cantorij, zullen de zang verzorgen. Op zondag 25 september om 10.00 uur is er een vredesviering in de Hofkerk van Oldenzaal.

Ds. Esther Scheer – Weyenberg en pastor Maroesjka Sleegers zijn de voorgangers. De volkszang wordt begeleid door de organist Koos Schollaardt.

Iedereen kan iets voor vrede doen. We koesteren beelden van goed-samenleven. Dat vrede niet vanzelfsprekend is, zien we dagelijks in het nieuws. Daarom moet Vredeswerk doorgaan. En niet alleen door de medewerkers die wereldwijd met de organisatie PAX in verbinding staan, maar vooral door eigen persoonlijke inzet. Het blijft indrukwekkend hoe in de wereld van geweld door de kracht van verbeelding steeds weer door mensen wegen worden gezocht – en gevonden – van vergeving en verzoening. Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze vieringen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar rond koffie / thee te ontmoeten.-

PAX Vredesweek

Oecumensiche Vredesviering voor Oekraïne

Logo parochieOp zaterdag 27 augustus om 13.00 uur wordt in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal een oecumensiche vredesviering voor Oekraïne gehouden.

Die oorlog duurt al meer dan 170 dagen en raakt een beetje op de achtergrond, terwijl de dreiging en het oorlogsgeweld er niet minder op wordt.

Daarom willen de Hofkerk en de Plechelmusparochie hier bij stilstaan en aandacht voor vragen. De viering zal tweetalig zijn en na de viering blijft de basiliek tot 17.00 uur uur open voor inloop, gebed, het opsteken van een kaarsje voor de vrede, een kopje koffie of thee, een gesprek, een eenvoudige creatieve activiteit die ook voor kinderen heel leuk is!

Tussen 15.00 uur en 16.00 uur zal de heer Kommers, organist uit Hengelo, een orgelconcert geven onder de noemer Bach in de Basiliek. Kortom, het belooft een sfeervolle middag te worden, waarop hopelijk vele hun goede wil tot vrede kenbaar maken in het opsteken van een kaarsje…

 

Ariënsprijs voor Diaconie

Ariënsprijs voor Diaconie

Logo parochieDeze drie-jaarlijkse prijs voor diaconale projecten in ons bisdom wordt over enige tijd weer uitgereikt. Dit jaar zijn 22 projecten genomineerd, waaronder ook een aantal uit onze parochie! U kunt voor de publieksprijs meestemmen. Lees meer over deze inspirerende initiatieven en stem op uw favoriet!

Meer info over de Ariënsprijs.

Schriftinstuif/Bijbel lezen

Schriftinstuif / Bijbel lezen

BijbellezenIedere maandagavond in de zomervakantie (behalve op 15 augustus i.v.m. het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming) kunt u terecht in het Centrale Secretariaat van de Plechelmusparochie aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal om samen met andere verhalen uit de bijbel te lezen en bespreken.

De avonden zijn van 19.00 – 20.00 uur.

Verschillende pastores en de dominee verzorgen om beurten een avond…

Het betreft de maandagen 18 en 25 juli en 1, 8 en 22 augustus.

U kunt gewoon op één of meer avonden binnenlopen. Opgave is niet nodig.

Weet dat u welkom bent!

Overzomeren

Overzomeren

een oecumenische activiteit van PKN De Hofkerk en de Plechelmusparochie. Voor iedereen die zin heeft in een zinvolle en gezellige, leuke ochtend in de zomervakantie!!!

Wat gaan we doen? We starten om 9.30 uur met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint de activiteit. Om 11.00 uur drinken we nog een drankje met een knabbeltje en om 11.30 uur zit de ochtend er weer op.

De volgende activiteiten staan op het programma:

  • 20 juli               Beeldverslag over Vietnam
  • 27 juli               Bloemschikken
  • 3 augustus      Versier je eigen kaars met bijenwas
  • 10 augustus    Iconen en hun achtergrond
  • 17 augustus    Stadswandeling rondom de Plechelmusbasiliek en de Hofkerk
  • 24 augustus    Bingo
  • De kosten zijn 2,50 euro per ochtend.

Opgave is nodig i.v.m. aanschaf materialen bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl  of mobiel 06 2337 3647, uiterlijk de zondag voor de activiteit!

De zomer in

De zomer in, samen met H. Christoffel

Al slaan de golven Christofoor,

Gij loopt er veilig en sterk door

Want op uw schouder zit het Kind

Dat Koning is van stroom en wind.

Bid, dat mijn hart Hem dragen mag,

Dan vrees ik storm noch tegenslag.

Zomer 2022Het is, zomer, het is vakantietijd. Een tijd waarin veel mensen onderweg zijn, en daarbij kan het zeker geen kwaad om de H. Christoffel te vragen om bescherming. En ook als u niet met vakantie gaat kunt u hem heel goed om hulp vragen. Want uit bovenstaand rijmpje blijkt wel dat hij altijd voor ons wil bidden tot onze hemelse Vader.

Velen van u kennen zijn legende: Christoffel, geboren rond 250, was op zoek naar de machtigste koning van de wereld, en kwam na vele omwegen bij Christus uit. De Koning van het heelal, die ook de Koning van ons leven wil zijn. En het is fijn om ons daarvan steeds meer bewust te worden. Want we leven in een lastige tijd. De oorlog in Oekraïne houdt ons bezig, maar misschien nog wel meer de gevolgen daarvan voor ons. De boodschappen worden steeds duurder, om nog maar niet te spreken over de prijs van benzine en gas. Dat kan een mens erg bezorgd maken.

Maar in alles mogen we beseffen: Jezus, die ons met Pinksteren opnieuw Zijn heilige Geest heeft gegeven, wil heel graag onze Helper zijn. Wil ons wijsheid en kracht geven om overal doorheen te komen, wat er ook in ons leven gebeurt.

Christoffel. Zijn naam betekent ‘hij die Christus in zijn hart draagt’. Of we deze zomer nou op vakantie gaan op niet, ik hoop en bid ons allen van harte toe dat de rust van deze zomer ook ons ertoe brengt Christus meer in ons hart te dragen.

Pastor Constance Janssen

Bedevaart naar Banneux

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

BanneuxDit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux.  Door dat we de afgelopen jaren geen 5-daagse hebben gehad vieren wij dit jaar als een jubileum jaar.  70 x  vanuit het bisdom Utrecht

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met douchen en het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 360, =  alles inbegrepen.

U stapt in uw eigen regio in de bus.  Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, een viering met handoplegging, het samen bidden bij de bron en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september  t/m dinsdag 6 september 2022.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

propagandist :   Ans Olde Theussink  06 27408273

propagandist :   Bert Elferink               06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie