Archief van schrijver: Basiliek

Pastoraal woord kardinaal Eijk

Broeders en zusters,

Bisdom UtrechtDe eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, staan op ons netvlies gebrand.

Lees hier de hele brief.

Gebedsviering b.g.v. de landelijke Herdenking Corona

Gebedsviering b.g.v. de landelijke Herdenking Corona

CoronaIn aansluiting op de landelijke Herdenking Corona, zal in de Plechelmusparochie op dinsdag 6 oktober een gebedsviering gehouden worden, waarin wij de namen zullen noemen van alle parochianen die tussen 15 maart en 1 oktober dit jaar vanuit een van onze kerken begraven of gecremeerd zijn. Sommigen van hen zijn in de eenzaamheid van een verpleegtehuis gestorven, of konden door hun eigen kinderen en kleinkinderen nauwelijks bezocht worden in de weken voor hun sterven. Ook was het afscheid in kerk en crematorium slechts beperkt mogelijk, met een minimaal aantal mensen. Zo heeft hun sterven en afscheid niet de aandacht gehad die we er eigenlijk aan hadden willen geven.

Op dit moment zitten we nog midden in de Coronacrisis, aan het begin van een tweede golf van Coronabesmettingen en het is nog maar de vraag wanneer dit virus onder controle is. Omdat we aandacht willen geven aan degenen die gestorven zijn en hun nabestaanden, omdat we niet weten wat ons nog te wachten staat, omdat het niet mee valt om de strikte regels na te leven, sluiten wij aan bij dit landelijke initiatief en willen we biddend samen zijn rondom Corona en wat dit virus onder ons aanricht.

CoronaU wordt allen van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. De viering vindt plaats op dinsdag 6 oktober om 19.00 uur in de Plechelmusbasiliek, en zal live worden gestreamd. U kunt daarvoor terecht op de website www.plechelmusparochie.nl ga daar naar Media en TV, KerkTV.  U bent ook welkom in de basiliek, maar houdt er rekening mee dat daar slechts 100 mensen in mogen en houdt anderhalve meter afstand. Natuurlijk kunt u om 19.00 uur ook thuis, met een kaarsje aan, bidden ter nagedachtenis aan alle gestorvenen. Zo kunnen we ons verbonden voelen met elkaar, ook in deze moeilijke Coronatijd.

Mocht u naar aanleiding van alles wat ons allen de laatste maanden overkomen is behoefte hebben aan een gesprek met een van onze pastores, neemt u dan contact met hen op, of meldt u bij het Centraal Secretariaat secretariaat@plechelmus.nl of telefonisch 0541 530 485.

Mededeling voor de vieringen in het komend weekeinde

Op dinsdag 6 oktober wordt in de Plechelmusbasiliek een gebedsviering gehouden waarin we bidden voor alle parochianen die tussen 15 maart en 1 oktober begraven of gecremeerd zijn vanuit een van onze kerken. We sluiten hiermee aan bij de Landelijke Herdenking Corona.

Vieringen in Coronatijd

Vieringen in Coronatijd

Logo Bisdom UtrechtAls gevolg van het toenemende aantal besmettingen heeft het Bisdom besloten om regels wat aan te passen. Met name het gedeelte over de Woord- en Communievieringen is een belangrijk onderdeel van de brief.

Wij willen u verzoeken om de regels in acht te nemen zodat we naar de kerk kunnen blijven gaan. Dank voor jullie medewerking.

Lees hier de hele brief van de bisdommen.

Bericht van het bestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 30 juli 2020

Proces onttrekking H. Drieëenheid aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld en toegestuurd aan de heer Van den Dool van het bisdom. Besloten wordt om hem (na diens vakantie tot 9 augustus) opnieuw uit te nodigen om de ingezonden stukken en de stand van zaken rondom de onttrekking te bespreken.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

In de stad Oldenzaal heeft de postbezorging niet goed gewerkt. De herstelactie loopt nog steeds.

Verkoop van de Mariakerk

Projectontwikkelaar Wiggers heeft o.a. zijn plannen rondom de herbestemming van deze kerk in de media gepubliceerd. Meerdere keren heeft er via makelaarskantoor Schlichter overleg met Wiggers plaatsgevonden. Inmiddels ligt er een conceptkoopovereenkomst die na ondertekening door beide partijen naar het bisdom wordt gestuurd ter goedkeuring. Dit is ook het moment om het proces tot onttrekking aan de eredienst van deze kerk te starten. Het parochiebestuur zal een deel van de kerk huren van de koper om ter plaatse een pastoraal of liturgische steunpunt te creëren. De bedoeling is dat de geloofsgemeenschap na de onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk zich gaat oriënteren op de dichtbijgelegen Antoniuskerk respectievelijk de Plechelmusbasiliek.

Het bestuur wil graag op korte termijn een gesprek plannen met vertegenwoordigers van het bisdom om de stand van zaken van diverse ontwikkelingen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen te bespreken.

 

Inhaalslag voor het dopen, de eerste H. Communie respectievelijk het H. Vormsel

Het pastoraal team is bezig om een inhaalslag te maken voor deze sacramenten, die noodgedwongen moesten worden opgeschort vanwege de zogenaamde ‘Lockdown’ door het Coronavirus. Er moeten bijvoorbeeld nog 30 baby’s/kinderen worden gedoopt.

 

Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Wandeling TilligteMeditatieve zaterdag-ochtendwandeling vanuit de Sint-Simon en Judaskerk te Tilligte.

Dit najaar, zaterdag 3 oktober 2020 vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.

Er wordt (met in achtneming van alle corona maatregelen) gewandeld vanuit Tilligte met als thema: ‘Herfstdraden’

Ga voor alle gegevens naar het pdf bestand.

NIEUW! Avondgebed voor gezinnen via Facebook

NIEUW! Avondgebed voor gezinnen via Facebook

Pastor SleegersMet ingang van zaterdag 22 augustus, zal pastor Sleegers dit jaar iedere vierde
zaterdagavond van de maand om 19.00 uur een Avondgebed voor gezinnen houden op Facebook.

Een kort moment van bezinning voordat het tijd is om te gaan slapen. Terugkijken en danken voor wat was, vooruitzien en bidden voor wat komen gaat.

We gaan dit als experiment aan, in een tijd waarin het nog steeds lastig en risicovol is om bij elkaar te komen. Het mooie van vieringen op Facebook is dat je ze ook op een later tijdstip nog terug kunt kijken. En we hopen dan ook dat we veel gezinnen, maar ook anderen weten te bereiken.

Zaterdag 26 september 19.00 uur 2e uitzending op www.facebook.com/maroesjka.sleegers

Werkzaamheden pastor Sleegers

Werkzaamheden pastor Sleegers

Pastor SleegersLangzaam maar zeker begint pastor Sleegers weer op te knappen. Dat betekent dat zij weer enkele activiteiten op zich gaat nemen, in overleg met de Arbo-arts en het pastorale team.

Zo blijft zij de Facebook-meditatievieringen op maandagmiddag 14.30 uur doen, evenals het bijbelverhaal voor kinderen op de woensdagmiddag.

Ook zal zij voortaan iedere vierde zaterdag in de maand om 19.00 uur een Avondgebed voor gezinnen houden via Facebook.

Vanaf nu sluit zij weer aan bij het periodieke teamoverleg en zal zij beetje bij beetje meer taken op zich nemen. Pastor Sleegers laat weten dankbaar te zijn voor de veel blijken van medeleven de afgelopen maanden. Vele kaarten en bloemen kleurden het huis en haar leven in de soms zware momenten.

Het is fijn als mensen haar aanspreken hoe het met haar gaat, maar erg persoonlijke vragen zijn niet gepast en daar zal zij dan ook niet op antwoorden. We hopen en wensen dat pastor Sleegers snel helemaal op zal knappen.

Lezing: Jaar van Eucharistie

JAAR VAN DE EUCHARISTIE

EucharistieLezing ‘Eucharistie in de Kunst’, door mgr Woorts

In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, een lezing waarin hij de Eucharistie belicht aan de hand van afbeeldingen in de kunst.

U bent van harte uitgenodigd.

  • Wanneer: 15 oktober 2020
  • Plaats: Cultureel Centrum de CoCeR in Rossum (Thijplein 1, naast de kerk)
  • Tijd: 19.30 uur
  • Kosten: deelname is gratis
  • Aanmelden: graag vóór woensdag 7 oktober, bij het Secretariaat van de parochie Lumen Christi: Secretariaat Lumen Christi of 0541 – 35 35 51