Sint Maarten

Wie kent hem niet: de grote Sint Maarten, die door zijn vrijgevigheid voor ons allemaal een voorbeeld werd. Sint Maarten werd rond 316 geboren in het huidige Hongarije. En omdat zijn vader militair was, moest hij dat ook worden. Want ja – zo vader zo zoon. Maar intussen had Maarten kennisgemaakt met het christelijk geloof. En dus wilde hij liever geen militair worden. Bij hem paste het bekende gezegde op een andere manier: zo Vader zo zoon, maar nu had de Vader een hoofdletter. Maarten koos God als voorbeeld, en niet zijn eigen vader. En hoewel hij uiteindelijk toch in dienst moest, bleef hij ook daar Gods voorbeeld volgen.

Zo ook op die hele koude dag, toen hij naar Amiens moest. Onderweg komt hij keer op keer arme mensen tegen die hij steeds een deel van zijn kleren geeft. Dan komt hij bij de stadspoort van Amiens een bedelaar tegen, die helemaal verkleumd is. Die kon hij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Dus gaf hij hem wat hij nog over had: zijn halve mantel. En dan gebeurt het wonder: ’s nachts ziet hij in een droom Jezus voor zich staan, met de halve mantel van de bedelaar om zich heen. En Jezus zegt tegen de engelen die Hem omringen: ‘Martinus heeft nog maar pas van Mij gehoord, maar toen Ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.’

Wat een voorbeeld is Sint Maarten voor ons! Hij kende Jezus nog maar pas, maar wist precies wat Hij van hem vroeg, en ook van ons: dat wij ons leven delen met mensen die het minder hebben. Ons land is aan alle kanten in crisis. Heel veel mensen hebben grote – financiële – problemen. Dat maakt deze crisis voor ons, christenen, tot een opdracht. De opdracht er naar vermogen te zijn voor hen die het minder hebben dan wij. Want laten we vooral niet vergeten wat Jezus tegen ons zegt: alles wat we voor een ander doen – al geven we de ander een beker water of koffie – doen we voor Hem. Zodat de ander – èn wij – Hem ontmoeten.

Ik bid ons allen, in ons klaarstaan voor elkaar, een hartverwarmende winter toe.

Pastor Constance Janssen

14