19 november 2020 – Bericht van het Bisdom over Corona

Aan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Logo mgr WoordsHieronder treft een bericht aan dat verschenen is op de website van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie (www.rkkerk.nl) en dat inmiddels ook geplaatst is op de website van ons Aartsbisdom Utrecht.

In dit bericht wordt o.a. aangegeven dat – vanaf morgen 19 november – het maximaal aantal aanwezigen bij een uitvaart honderd kan zijn (uiteraard afhankelijk van de ruimte in een kerkgebouw, gezien de afstanden die in acht genomen moeten worden). Dit maximale aantal van honderd is exclusief celebrant/voorgangers en medewerkers.

Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig gelden.

Voor het aantal maximale zangers blijft onze diocesane richtlijn gelden: maximaal vier (maar liever minder).

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, wens ik u namens de bisdomstaf een gezegende voortgang.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts,

bisschoppelijk vicaris voor liturgie

https://www.rkkerk.nl/veelgestelde-vragen-uit-de-parochies-na-persconferentie-kabinet-op-17-november/

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Toch zijn er enkele veel gestelde vragen die hieronder worden beantwoord:

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen? Uitvaarten mogen vanaf 19 november weer door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

Volgens een overheidspublicatie mogen kerkgangers wel zingen tijdens kerkdiensten, maar staat in een andere overheidspublicatie dat samenzang in de kerk dringend wordt afgeraden. Hoe zit dat in de R.-K. Kerk?

Het OMT heeft op 3 november een herzien advies voor koren uitgebracht aan het kabinet. Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten, adviseert het OMT dat zingen in groepsverband wordt afgeraden. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen en staat zingen op basis van bestaande regels en protocollen toe, maar adviseert mensen uit risicogroepen om extra voorzichtig te zijn.

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gelden zoals eerder vastgesteld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerkgangers en alleen een cantor of enkele zangers kunnen zingen, mits ….‘ (mits onder meer de richtlijnen van het RIVM op dit gebied strikt worden nageleefd).

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie via onder meer www.rkkerk.nl.