De Zaligsprekingen

Zaligsprekingen

© Foto: Katholiekleven.nl

Gelukkig de eenvoudigen van geest

die niet zelfingenomen leven,

hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,

zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,

want God zal hun vreugde geven

waarvoor geen woorden zijn.

 

Gelukkig de treurenden

die pijn hebben om het kwaad

in eigen hart en in de wereld

want ze zullen ervaren

hoe God van hen houdt.

 

Gelukkig de zachtmoedigen

die nooit macht of geweld aanwenden

maar met zachte moed dienstbaar zijn,

want in Gods trouw

ligt hun leven geborgen.

 

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,

geen leugen toelaten in hun hart

en het vooral opnemen

voor de weerlozen en armen,

want aan hun diepste verlangens

zal God vervulling geven.

 

Gelukkig de barmhartigen

die zich laten raken

door het verdriet van anderen en

de pijn helen

van wie door hardheid werd gewond,

want God zal hun barmhartig zijn.

 

Gelukkig de zuiveren van hart

die niet leven voor de schone schijn

en die hun hart gericht houden

op de echte dingen van het leven,

want eenmaal zullen zij God zien

van aangezicht tot aangezicht.

 

Gelukkig zij die de vrede van hun hart

naar anderen brengen,

want God draagt zorg voor hen

zoals een vader voor zijn kinderen.

 

Gelukkig zij die het lijden voor gerechtigheid

niet laf ontlopen

en het tot het einde toe moedig dragen,

want zij werken mee

aan Gods droom over de wereld.

(Dominicanen Schildebergen)